【Mega Sale】香港單程飛台灣$98、東南亞$118、首爾$178、東京 / 大阪 / 福岡$238!2019年5月前出發 – HK Express (優惠至6月24日)

想知道邊度買旅遊保險性價比最高?一 click 即可比較各大旅遊保險方案!


HK Express 新一輪 Mega Sale!第一擊首先推出8個航點,單程$98起!

香港單程飛台中單程$98、東南亞$118起、首爾$178、東京 / 大阪 / 福岡$238

來回票價:台中$196 (連稅$591)、峴港$236 (連稅$669)、暹粒$356 (連稅$862)、首爾$356 (連稅$813)、福岡$476 (連稅$806)、東京羽田$476 (連稅$929)、東京成田$476 (連稅$931)、大阪$476 (連稅$966)

旅遊日期係6月26日至2019年5月25日!

留意,票價並不包括寄艙行李額、機上餐飲。

寄艙行李收費:

台中 / 清邁 / 寧波 / 芽莊 / 峴港 (每程計)
20kg $199、25kg $320、30kg $329

東京 / 廣島 / 高松 / 鹿兒島 / 釜山 / 濟州 / 花蓮 / 布吉 / 清萊 / 昆明 / 塞班 / 暹粒 (每程計)
20kg $229、25kg $360、30kg $365

福岡 / 名古屋 / 大阪 / 石垣島 / 首爾 (每程計)
20kg $249、25kg $370、30kg $379

網上後加行李 (每程計):20kg $275,25kg $430,30kg $435

預訂資訊:

旅遊日期:2018年6月26日-2019年5月25日

預訂日期:即日-2018年6月24日 23:59

預訂網址:http://www.hkexpress.com

注意:

Previous article折上折!Hotels.com 日本酒店低至7折!用優惠碼額外再93折 – Hotels.com (優惠至6月22日)
Next article【平坐商務艙】香港來回台北$1,979起、曼谷$2,008起、沖繩$2,205起、首爾$2,501起、大阪$3,072起!包30kg行李 – 香港航空 (優惠至6月30日)