【HK Express 突發閃劈】單程機票$115起!香港飛台中$115起、清萊$135起、宮古島$215起、濟州$225起!6月底前出發 – HK Express (優惠至3月10日)

想知道邊度買旅遊保險性價比最高?一 click 即可比較各大旅遊保險方案!


HK Express 突然推出最新優惠,原來係為咗慶祝接載超過1,500萬位乘客!香港飛台灣單程$115起、東南亞$135起、日本$215起、韓國$225起

來回票價:台中$230起 (連稅$715起)、清萊$270起 (連稅$831起)、芽莊$290起 (連稅$765起)、峴港$290起 (連稅$818起)、清邁$290起 (連稅$851起)、布吉$370起 (連稅$931起)、宮古(下地島)$430起 (連稅$981起)、曼谷$430起 (連稅$982起)、濟州$450起 (連稅$965起)、暹粒$450起 (連稅$1,051起)、釜山$470起 (連稅$985起)、首爾$470起 (連稅$1,022起)、鹿兒島$470起 (連稅$893起)、長崎$610起 (連稅$1,033起)、廣島$630起 (連稅$1,053起)、福岡$650起 (連稅$1,146起)、名古屋$670起 (連稅$1,283起)、東京$630起 (連稅:羽田$1,243起、成田$1,248起)、大阪$630起 (連稅$1,276起)、寧波$250起 (連稅$807起)

今次單程價格比上次平咗$3咁多,有興趣都可以望下嘅。旅遊日期去到7月,但留意曼谷係3月底至6月、宮古島係7月至10月。

而2020年2月前嘅其他日子出發,都有另一隻單程$218起嘅優惠票。記得今次要揀來回機票先搵到平飛,或者 Open jaw 都得。

優惠已經開賣,去到3月10日為止。另外提提大家:票價並不包括寄艙行李額、機上餐飲。

寄艙行李收費 (每程計):20kg $229、25kg $279、30kg $329
網上後加行李 (每程計):20kg $275,25kg $430,30kg $435

預訂資訊:

旅遊日期:
[曼谷] 2019年3月31日-6月30日
[宮古島] 2019年7月19日-10月19日
[其他航點] 2019年3月14日-7月5日

預訂日期:即日-2019年3月10日11:59PM

預訂網址:https://www.hkexpress.com

Previous article【泰國早鳥抵價】香港來回曼谷$840起!連稅千一起!跨年都抵玩!2020年1月底前出發 – 埃塞俄比亞航空 (優惠至3月10日)
Next article【超平價歎搭新航】2人同行優惠!香港來回新加坡$700起!連稅千一起!6月底前出發 – 新加坡航空 (優惠至3月8日)