Hutchgo 優惠碼!東京、曼谷、新加坡、首爾酒店額外有多9折!

想知道邊度買旅遊保險性價比最高?一 click 即可比較各大旅遊保險方案!


Hutchgo 推出全新酒店優惠碼!

預訂東京、曼谷、新加坡、首爾酒店,於付款頁輸入指定優惠碼「TRAVEL10」可以額外有多9折!

用咗優惠碼後:

曼谷酒店精選:
曼谷沙通智選假日酒店|連稅$410起
瑞享飯店 – 曼谷素坤逸路15巷|連稅$558起
曼谷無線路英迪格酒店|連稅$890起

東京酒店精選:
新宿華盛頓酒店|連稅$813起
格拉斯麗新宿酒店|連稅$1,013起
新宿太陽道廣場大飯店|連稅$1,115起

首爾酒店精選:
Vestin Villa Myeongdong|連稅$303起
首爾明洞羅伊薩爾酒店|連稅$549起
天空花園東大門帝宮店|連稅$616起

新加坡酒店精選:
皇后大酒店|連稅$827起
半島怡東酒店|連稅$899起
新加坡瑞士史丹福酒店|連稅$1,225起

預訂資訊:

出發日期:即日-2017年3月31日
預訂日期:即日-2016年12月5日

預訂網址:http://www.hutchgo.com.hk

02hutchgo

Previous article只限今日!HK Express $68飛布吉!2017年7月13日前出發
Next article平穿地殼!香港來回曼谷只需$470!包30kg行李 – 斯里蘭卡航空