Zuji 全線機票減$100!長榮來回台北$628;港航來回曼谷$809、東京$1,442、新航來回新加坡$1,067;韓亞來回首爾$1,979

想知道邊度買旅遊保險性價比最高?一 click 即可比較各大旅遊保險方案!


Zuji 推出全線機票減$100優惠,輸入優惠碼「Zuji16Aug100」後,即時減$100!名額1,500個。

用咗優惠碼減$100後:

[國泰/港龍] 日本各地$1,699起

來回連稅:沖繩$2,036、福岡$2,754、名古屋$2,869、東京成田$2,873、東京羽田$2,877、大阪$2,906、札幌$4,596
出發日期:2016年8月12日-12月21日、12月28日-2017年1月18日
停留期限:2-14日

[長榮] 香港來回台北$628 (連稅$1,011)
出發日期:2016年8月28日-9月14日、9月20日-10月6日、10月12日-12月21日、2017年1月3日-1月18日、2月3日-3月30日、4月3日-4月11日、4月19日-4月26日、5月2日-5月25日、5月28日-6月30日
停留期限:最長14日

[香港航空] 香港來回曼谷$809 (連稅$1,241)
出發日期:2016年8月5日-12月31日
停留期限:2-7日

[香港航空] 東京$1,442 (連稅$1,903)
出發日期:2016年8月27日至10月31日
停留期限:2-7日

[國泰] 新加坡$1,067 (連稅$1,525)
出發日期:即日-2016年12月21日、12月28日-2017年1月25日、2月3日-3月31日
停留期限:2-7日

[韓亞] 飛首爾只需$1,979,連稅$2,435
出發日期:2016年8月26日至9月27日、10月2日至10月29日、10月31日至12月20日、2017年12月26日至1月24日、2月2日至3月31日、4月3日至4月12日、4月18日至7月6日
停留限期:最長12個月

預訂資訊:

出發日期:不限
訂飛日期:即日-8月14日23:59
優惠代碼:Zuji16Aug100

預訂網址:http://www.zuji.com.hk

08Zuji

Previous article回程$0!買去程送回程!香港來回台中/東南亞$328、日本$488、韓國$598起 – HK Express
Next article旺季都有!香港直航來回上海$1,159起!12月31日前出發 – 中國東方航空